Burak Ergin

Burak Ergin

"Tahliye!?" / "Setting Free!?"


31. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması İçin Bir Başka Karikatürüm. - "Tahliye!?"
My Another Cartoon For The 31th International Aydin Dogan Cartoon Competition 2014 - "Setting Free!?"

Aşkın Başkanti Amasya... Aşıklar İçin Tüm Yollar Amasya'ya Çıkar.


Amasya'da "Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi" de kuruldu. Müzeyi henüz gidip göremedim; ancak, nasıl olsa eninde sonunda bir şekilde yolum oraya düşer. Ne de olsa her yol Amasya'ya çıkar :)  !..

Yolculuk Nereye? Quality (K)... Quality Movement...

KalDer'in açılımı "Türkiye Kalite Derneği"dir. Amblemi elips içinde "K" harfini anımsatır. http://www.kalder.org/kalderhakkinda.aspx?id=72      adresinden Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 
KalDer Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Yolculuk Nereye?" konulu karikatür yarışması için çizdiğim karikatürler:


  - Küçük bir çocuk, gelişmekte olan şeylerin, insan doğasının, en derin, en saf isteklerin sembolüdür. Her canlı, her toplum, tıpkı bir çocuk gibi büyümek, gelişmek ve en iyiye ulaşmak ister.  İyi olana ulaşmak, iyi olanı üretmekle mümkündür. Bu yüzden kalite bilinci, tıpkı insanın doğasında bulunan iyi ve güzel olana yönelme dürtüsü gibi insanın içine işlemelidir. Yukarıdaki çocuk bile bunu idrak etmiştir! Hayal kurar, oynar, icra eder ve büyür.Yolculuk kaliteyle büyümeye...


- Kalite bilinci olmadan ileri teknoloji, ileri teknoloji olmadan gelişmiş üretim, üretim olmadan ise yükselme mümkün olamaz. En ileri teknoloji uzay teknolojisi olup, medeniyetlerin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Yolculuk kalite bilincini ilke edinerek yükseklere, sadece gelişmiş medeniyetlerin ulaşabileceği uzaya ve yeni dünyalara…


-yorumsuz...